Developer

Dokumentation och filer för dig som utvecklar med Geposit.

ATLAS - KARTA FÖR ZONINDELNING

ATLAS - KARTA FÖR ZONINDELNING

FILSPECIFIKATIONER OCH -INNEHÅLL

FILSPECIFIKATIONER OCH -INNEHÅLL

Här finns beskrivningar av våra adress-, postnummer- och geodatafiler med tillhörande produktblad, filbeskrivningar och exempel.