Nordens ledande API för adress, postnummer, geokodning.Adresskontroll i era system och av era kundordrar

Valid™ är en tjänst för nordisk adresskontroll som alltid är uppdaterad med den senaste adressdatan. Tjänsten levereras som ett API som integreras med er hemsida eller beställningssystem, men finns även som webbtjänst för er som vill kontrollera adresser manuellt.

Tjänsten validerar adressers giltighet, och hjälper dessutom användaren att fylla i adressen med hjälp av en rullgardinsfunktion som ger förslag på adresser. På så sätt ökar användarvänligheten och därmed även sannolikheten för konvertering till ett köp. Dessutom behöver ni aldrig mer oroa er för felaktiga adresser.

Under 2019 validerades över 10 miljoner adresser genom Valid™, varav 5,3% av adresserna var felaktiga. Validering innebär sparade kostnader, minskad klimatpåverkan och nöjdare kunder.

Valid - API för adresskontroll

VALID™ OPTIMERAR ERT ARBETE MED

 ADRESSIFYLLNING I E-HANDEL ELLER HEMSIDA

 ADRESSVALIDERING I AFFÄRSSYSTEM ELLER MANUELLT

 ADRESS TILL KOORDINAT - ELLER TVÄRTOM

Färre bomkörningar och tilläggsavgifter 

Felaktig adressinmatning har olika påverkan beroende på hur ni löser er utkörning;

  • Egen hantering av leveranser ger bomkörningar, vilket leder till spilltid och intern administration. 

  • Om ni har en logistikpartner innebär felaktiga adresser tilläggsavgifter på transportnotan, som ofta är gömd och kan vara förödande för lönsamheten.

Hur stora är era tilläggsavgifter?

Ökad konvertering

I takt med att antalet paketförsändelser ökar och postnummer ändras har Valid™ blivit alltmer populärt för e-handlare som vill förenkla för sina kunder att fylla i en korrekt adress. Den förbättrade användarvänligheten minskar friktionen i köpupplevelsen och ökar konverteringsgraden i er e-handel.

Minskad klimatpåverkan

Varje bomkörning innebär extra tomgångskörning och onödiga körsträckor – två faktorer som leder till ökade utsläpp och därmed negativ klimatpåverkan.

Adressverifiering minskar era bomkörningar och stärker ert företags miljöprofil.

Om du är adressmart är du även klimatsmart!

Geokodning: Från adresser till koordinater - eller tvärtom 

Valid™ tillåter även så kallad geokodning – alltså koordinatsättning av adresser. Genom att koordinatsätta era adresser kan ni ruttoptimera era körningar, effektivisera fältförsäljning och mycket mer. Om ni istället har en lista med koordinater kan ni med Valid™ även översätta dessa till adresser.

Lätta att integrera med hemsida och system

Valid™ är lätt att integrera med såväl er e-handel, som med interna system. Implementeringen är snabb och smidig, och behöver ni någon assistans så finns vi här för er.

Valid - API för adresskontroll

 URVAL AV KUNDER

Elon
100% Proffs
Tjänster - Valid – Adresskontroll och adressifyllning” - ctl00_cph1_dcMain_po_680_dc680_dcc_po_681_dc681_brandImage
Tjänster - Valid – Adresskontroll och adressifyllning” - ctl00_cph1_dcMain_po_680_dc680_dcc_po_682_dc682_brandImage

 Beställ Valid™

Eller kontakta oss angående:

  • Testkonto
  • Demo
  • Övriga frågor