BUD & TRANSPORT

Utkörningsområden och prissättningar med fraktzoner


Med Atlas™ kan ni på ett enkelt sätt bygga utkörningsområden och fraktzoner ner på femsiffrig postnummernivå.

Genom en visuell överblick av era kunder och fordonscentraler är det enkelt att:

  • Bestämma och ändra storleken på varje utkörningsområde
  • Optimera fördelningen av geografiska ytor
  • Säkerställa rätt pris för leverans till olika områden

När en kundlista importeras i Atlas™ valideras adresserna och tydliggör vilka adresser som är giltiga respektive ogiltiga.

Bygg utkörningsområden & fraktzoner
Best Transport

Det vi gillar mest i Atlas är enkelheten i att definiera och visualisera våra leveranszoner. Det hjälper oss att koordinera leveranser från olika kunder och på så sätt hålla en hög fyllnadsgrad i varje fordon. Att alltid ha tillgång till den senaste adressinformationen i hela Norden tillför dessutom ett stort värde.


Jonas Andersson
Head of Business Development, Best Transport

Minimera bomkörningar och onödig miljöpåverkan

Minimera bomkörningar och onödig miljöpåverkan

Med Valid™ säkerställer ni att samtliga adresser som går genom era system är validerade och korrekta. Tjänsten för adresskontroll finns dels som webbtjänst för internt bruk, men funkar som bäst när den integreras med den egna hemsidan eller affärssystem.  

  • Minska onödig klimatpåverkan och spilltid

  • Säkerställ att leveranser kommer fram

  • Verifiera varje leveransadress innan utkörning

Kundcase – så optimerar branchledarna sin logistik 


Läs om våra kundcase


URVAL AV KUNDER

Airmee
Best Transport
Mathem
UPS
Användning - Geposit – Bud & Transport - ctl00_cph1_dcMain_po_695_dc695_dcc_po_696_dc696_brandImage
Användning - Geposit – Bud & Transport - ctl00_cph1_dcMain_po_695_dc695_dcc_po_697_dc697_brandImage
Användning - Geposit – Bud & Transport - ctl00_cph1_dcMain_po_695_dc695_dcc_po_698_dc698_brandImage
Användning - Geposit – Bud & Transport - ctl00_cph1_dcMain_po_695_dc695_dcc_po_699_dc699_brandImage

 Beställ Valid™

 Beställ Atlas™

Eller kontakta oss angående:

  • Testkonto
  • Demo
  • Övriga frågor