BUD & TRANSPORT

Utkörningsområden och prissättningar med fraktzoner


Med Atlas™ kan ni på ett enkelt sätt bygga utkörningsområden och fraktzoner ner på femsiffrig postnummernivå.

Genom en visuell överblick av era kunder och fordonscentraler är det enkelt att:

 • Bestämma och ändra storleken på varje utkörningsområde
 • Optimera fördelningen av ytor
 • Säkerställa rätt pris för leverans till olika områden

När en kundlista importeras i Atlas™ valideras adresserna och tydliggör vilka adresser som är giltiga respektive ogiltiga.

Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_522_dc522_dynamicControlContainerRight_po_528_dc528
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_529_dc529_quoteImage

Det vi gillar mest i Atlas är enkelheten i att definiera och visualisera våra leveranszoner. Det hjälper oss att koordinera leveranser från olika kunder och på så sätt hålla en hög fyllnadsgrad i varje fordon. Att alltid ha tillgång till den senaste adressinformationen i hela Norden tillför dessutom ett stort värde.


Jonas Andersson
Head of Business Development, Best Transport

Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_547_dc547_dynamicControlContainerLeft_po_548_dc548

Minimera bomkörningar och onödig miljöpåverkan

Med Valid™ säkerställer ni att samtliga adresser som går genom era system är validerade och korrekta. Tjänsten för adresskontroll finns dels som webbtjänst för internt bruk, men funkar som bäst när den integreras med den egna hemsidan eller affärssystem.  

 • Minska onödig klimatpåverkan och spilltid

 • Säkerställ att leveranser kommer fram

 • Verifiera varje leveransadress innan utkörning

Kundcase – så optimerar branchledarna sin logistik med frakt- och leveranszoner


 • Minimera antalet bomkörningar

 • Optimala leveranszoner för egen och partners utkörning

 • Anpassa fraktzoner utifrån egen och partners kostnadsbild

Budfirman valde Atlas™ och arbetar kontinuerligt med följande delar:

 • Inbyggd adresstvätt för säkerställande av att alla leveranser sker till korrekt adress

 • Visualisering av kunder och fordonscentraler på karta för jämn kundfördelning per chaufför och definiering av fraktzoner utifrån avstånd från närmsta fordonscentral

Genom tidseffektiva insatser har budfirman kvalitetssäkrat sina leveranser och effektiviserat uppdelningen av fraktzoner och utkörningsområden bland budfirmans chaufförer. Detta har snabbt lett till reducerade kostnader och färre förseningar kopplat till bomkörningar.

Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_563_dc563_dynamicControlContainerRight_po_569_dc569

URVAL AV KUNDER

Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_532_dc532_dcc_po_533_dc533_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_532_dc532_dcc_po_534_dc534_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_532_dc532_dcc_po_705_dc705_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_532_dc532_dcc_po_536_dc536_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_695_dc695_dcc_po_696_dc696_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_695_dc695_dcc_po_697_dc697_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_695_dc695_dcc_po_698_dc698_brandImage
Användning - Geposit – Säljdistrikt & Serviceområden - ctl00_cph1_dcMain_po_695_dc695_dcc_po_699_dc699_brandImage

 Beställ Valid™

 Beställ Atlas™

Eller kontakta oss angående:

 • Testkonto
 • Demo
 • Övriga frågor